Vítejte!

Kurz Zpívej s radostí

1. týden – Jak připravit tělo: Postoj, záda, úvod k dechu

Úvodní video

Správný postoj, uzemnění

Rozcvička pro uvolnění zad

Základní dechová příprava -dýchání není věda.

2. týden – Dech a jeho možnosti

Úvodní video

Dýchání do bránice – „harmonika“

Dýchání 4 cestami – „lízátko“

Dýchání do podbřišku – bonus – s pomůckou

Stacatto výdech (akcent) + bonus detail břicho při dlouhém výdechu v „harmonice“

3. týden – Příprava hlasivek a hrtanu – trojlístek základních cvičení

Úvodní video

Zombící aka FRY

Čertíci – vytřesení

Letadla – základní

Letadla – tělo a hlas v protichůdné cestě – trik

Kouzelná fazole – rozšíření cvičení letadla s puštěním sanice

4. týden – Práce s rozsahem

Úvodní video

Kočička – M-N-I-A-O-U (podpora vysokých tónů)

Další užitečná zvířátka (vysoké a hluboké tóny, testování hraničních poloh hlasu)

Jak se doladit

BONUS Q/A ZOOM CALL Č.1

5. týden – Technika BRUMENDO

Úvodní video

Hledání brumenda

Otevírání z brumenda – plné tóny

Brumendo – plasticita obličeje, změny hlásek

Bonusové video:  Staccato s otevřeným brumendem

6. týden – Práce s melodií, praktika – písně

Úvodní video

Lo Parecho – nácvik držení dlouhých tónů

Inuitská ukolébavka – cvičení dechu, možnosti interpretace

Jak se poprat s melodií bez znalosti not – píseň k nácviku Išla Marina

Jak se poprat s melodií bez znalosti not – píseň k nácviku Išla Marina

Lo Parecho – nácvik držení dlouhých tónů

BONUS Q/A ZOOM CALL Č.2

Kontakt

stodoladrozdov@gmail.com

Kateřina Eva Lanči: (+420) 606 810 081